E-learning – moda czy przyszłość edukacji?


Dostępność internetu, jego potężne zasoby informacyjne i stale rosnące możliwości technologiczne powodują niemal lawinowy przyrost usług sieciowych w najważniejszych obszarach życia: komunikacji, rozrywki, biznesu czy edukacji.

Jedną z takich usług jest e-learning – szkolenia elektroniczne wykorzystujące możliwości internetu, sieci lokalnych, urządzeń komputerowych (w tym zaawansowanych odbiorników TV i urządzeń multimedialnych), komunikacji elektronicznej oraz cyfrowych nośników informacji (np. płyt CD lub DVD).

Największe zalety e-learningu dla biznesu:

 • brak kosztów logistyki(transportu, lokalizacji, wyżywienia) oraz wydruku materiałów szkoleniowych;
 • możliwość przeszkolenia bardzo dużej ilości osób w rozproszonych lokalizacjach w tym samym czasie;
 • możliwość efektywnej aktualizacji szkolenia – zmiany widoczne dla wszystkich użytkowników jednocześnie;
 • możliwość zaawansowanego raportowania i monitorowaniawyników szkoleń;
 • możliwość elastycznego dysponowania czasem udziału w szkoleniu;
 • rosnąca oferta szkoleń uniwersalnych , nie wymagających dedykowanego zamówienia (np. szkolenia BHP, teoretyczne części kursów kierowania różnymi pojazdami);
 • bieżące zapoznawanie pracowników z najnowszymi technologiami.

Ograniczenia szkoleń elektronicznych:

 • brak osobistego kontaktu z osobą prowadzącą szkolenie;
 • zanik czynnika integracji uczestników szkolenia;;
 • relatywnie wysoki koszt przygotowania szkolenia dla niewielkiej grupy uczestników;
 • konieczność dostępu uczestników do sprzętu komputerowego.

Najważniejsze trendy wyznaczające kierunki rozwoju e-learningu:

 • zaawansowana personalizacja – dopasowanie formy i treści szkolenia do preferencji i możliwości uczestników szkoleń;
 • m-learning – tworzenie szkoleń uwzględniających specyfikę pracy na urządzeniach mobilnych, w tym: parametry wyświetlacza, sposób nawigacji czy limity przesyłania danych, z jednoczesnym wykorzystaniem dodatkowych możliwości oferowanych przez technologie mobilne (np. dokładnej lokalizacji użytkownika);
 • grywalizacja – adaptacja idei i mechanizmów gier do procesu szkolenia w celu maksymalnego zaangażowania uczestników i zwiększeniu skuteczności przyswajania wiedzy.

autor: ma na zlecenie Cyfrada.pl

  Udostępnij