E-learning - artykuły


Wybieram E-learning
E-learning – moda czy przyszłość edukacji?

Potężne zasoby informacyjne internetu oraz stały rozwój dostępnych technologii, dostarczają wciąż nowe usługi w kluczowych obszarach życia.

Jedną z takich usług jest e-learning – dający zupełnie nowe możliwości szkoleń, w tym również branżowych.

Czytaj artykuł

E-learning – moda czy przyszłość edukacji?

Potężne zasoby informacyjne internetu oraz stały rozwój dostępnych technologii, dostarczają wciąż nowe usługi w kluczowych obszarach życia.

Jedną z takich usług jest e-learning – dający zupełnie nowe możliwości szkoleń, w tym również branżowych.

Czytaj artykułKiedy e-learning jest nieskuteczny?

Mimo wielu zalet e-learningu, ta forma nie sprawdza się w niektórych sytuacjach - np. gdy jednym z celów szkolenia jest integracja pracowników.

Przed decyzją o wyborze szkolenia w formie elektronicznej, warto sprawdzić listę ograniczeń tego rozwiązania.

Czytaj artykuł