Kiedy e-learning jest nieskuteczny?


Mimo wielu niezaprzeczalnych zalet e-learningu, istnieje szereg okoliczności obniżających skuteczność tej metody lub wręcz podważających sens jej wykorzystania w danej sytuacji.

Ograniczenia istotne dla pracodawców

1. Duży koszt przygotowania szkolenia.

W przypadku częstej powtarzalności szkolenia w niezmienionej formie i licznej grupy potencjalnych uczestników, koszt przygotowania szkolenia elektronicznego szybko się amortyzuje.

Jednak przy ograniczonym zasięgu, bardziej opłacalna może się okazać organizacja cyklu szkoleń stacjonarnych, mimo kilkukrotnego ponoszenia kosztów logistyki i honorariów wykładowców.

2. Sytuacja, gdy treść szkolenia wymaga częstych aktualizacji.

Konieczność ciągłej aktualizacji i ingerencji w treść szkolenia elektronicznego skutecznie deprecjonuje jego kluczowe zalety – automatyzację procesu nauczania i eliminację nakładów finansowych na kolejne edycje kursu.

3. Ograniczenie możliwości integracji grupy.

Indywidualny sposób udziału w kursach elektronicznych jest zaletą, kiedy duże znaczenie ma elastyczne zarządzanie czasem i miejscem dostępu do szkolenia.

Jednak jeśli jednym z celów jest integracja grupy pracowników, elektroniczna forma szkolenia może skutecznie storpedować jego realizację.

4. Brak infrastruktury informatycznej i niska świadomość technologiczna pracowników.

Nieograniczony dostęp do szkolenia elektronicznego wydaje się oczywisty w sytuacji, gdy firma jest skomputeryzowana, a większość jej pracowników ma dostęp do internetu również poza pracą. Jednak niektóre rodzaje działalności nie wymagają powszechnego użytkowania technologii informatycznych.

Przykładowo, organizacja szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych przy niektórych pracach budowlanych będzie znacznie łatwiejsza, gdy zaproszony wykładowca zaprezentuje potrzebne treści w sali wyposażonej w miejsca do siedzenia, niż wynajmowanie pomieszczenia z infrastrukturą informatyczną i przeprowadzenie podstawowego szkolenia komputerowego pracowników.

5. Wysoki koszt wdrożenia platformy e-learningowej w firmie.

Rozbudowany system raportowania wspierający tworzenie strategii edukacyjnej w firmie, zarządzanie zestawem szkoleń, projektowanie ścieżek kariery pracowników - to kuszące rozwiązania dla każdego działu HR. Niemniej większość wymienionych profitów jest dostępna dopiero po wdrożeniu dedykowanej platformy e-learningowej.

A realizacja tego przedsięwzięcia jest dużym wyzwaniem organizacyjnym i wymaga budżetu znacznie większego niż implementacja pojedynczego szkolenia elektronicznego na współdzielonej, dzierżawionej lub nawet bezpłatnie udostępnianej platformie.

Problemy zgłaszane przez uczestników szkoleń

Również z punktu widzenia uczestników, niektóre specyficzne cechy elektronicznej formy edukacji mogą być niekomfortowe. Te zastrzeżenia mają znaczenie także dla pracodawców, gdyż negatywnie wpływają na wyniki organizowanych szkoleń.

1. Brak osobistego kontaktu z wykładowcą i problemy z motywacją.

Osoby, którym trudno o autodyscyplinę, mają problem z rozpoczęciem szkolenia elektronicznego lub jego terminowym ukończeniem. Często brakuje im bieżącego nadzoru wykładowcy lub bezpośredniej rywalizacji z innymi uczestnikami szkolenia.

Ten problem dotyczy szczególnie szkoleń opcjonalnych, wartościowych dla rozwoju zawodowego i kariery, lecz nie narzuconych obligatoryjnie przez pracodawcę.

2. Niska atrakcyjność niektórych szkoleń.

Treść i formę szkoleń elektronicznych często projektują osoby orientujące się w zagadnieniach merytorycznych, ale bez wiedzy z dziedziny psychologii czy pedagogiki.

W Polsce nie istnieją jeszcze kierunki studiów ani renomowane kursy kształcące profesjonalnych twórców szkoleń elektronicznych.

Zdarza się również, że budżet przeznaczony przez pracodawców na szkolenia elektroniczne determinuje użycie tańszych narzędzi informatycznych, które oferują uboższe formy prezentacji.

Odpowiedzi na wyzwania

Dynamiczny rozwój technologii i lata doświadczeń w tworzeniu i wykorzystaniu szkoleń elektronicznych zwiększyły świadomość ogromnego wpływu atrakcyjnych i angażujących form przekazu na wyniki edukacji elektronicznej.

Odpowiedzią na te wyzwania jest pojawienie się nowych trendów w e-learningu, takich, jak:

  • grywalizacja;
  • zaawansowana personifikacja;
  • wykorzystanie możliwości technologii mobilnych.

autor: ma na zlecenie Cyfrada.pl

  Udostępnij