Kiedy szkolenia elektroniczne dają najwięcej korzyści?


Korzyści oferowane przez szkolenia elektroniczne są odmiennie postrzegane przez różne grupy interesariuszy: zleceniodawców i organizatorów szkoleń oraz ich uczestników. W tym artykule największy nacisk zostanie położony na korzyści, jakie ta technologia przynosi przedsiębiorcom organizującym szkolenia pracowników.

Z punku widzenia pracodawców, najważniejsze korzyści z implementacji w firmie szkoleń elektronicznych to:

1. Możliwość szybkiego przeszkolenia dużych grup w rozproszonych lokalizacjach.

W przypadku znacznego obszaru działania lub dużej dynamiki zmian w przedsiębiorstwie, korzyści oferowane przez e-learning mogą zdecydować o sukcesie przedsięwzięcia:

 • automatyzacja zapoznawania pracowników z nowymi produktami wprowadzanymi na rynek;
 • możliwość sprawnego przygotowania załogi na znaczące miany organizacyjne lub technologiczne w przedsiębiorstwie;
 • możliwość organizacji szkoleń dla zróżnicowanych geograficznie i etnicznie grup klientów.

2. Znaczna redukcja kosztów w przypadku dużego zasięgu lub powtarzalności szkoleń:

Szczególnie atrakcyjne wydaje się wyeliminowanie kosztów organizacji szkoleń stacjonarnych, obejmujących m.in:

 • transport;
 • zakwaterowanie;
 • katering;
 • wynajem sali z odpowiednią infrastrukturą;
 • przygotowanie drukowanych materiałów szkoleniowych;
 • wynagrodzenia wykładowców.

3. Ograniczenie wpływu szkoleń na organizację pracy.

Prawidłowe funkcjonowanie działu, którego pracownicy biorą udział w szkoleniach stacjonarnych bywa dużym wyzwaniem. E-learning pomaga zminimalizować te niedogodności poprzez:

 • możliwość elastycznego wyboru czasu szkolenia;
 • eliminację jednoczesnej niedostępności dużej grupy pracowników z powodu udziału w szkoleniu stacjonarnym;

4. Możliwość wielokrotnego wykorzystania raz zaprojektowanego szkolenia.

Zmniejszenie obciążeń organizacyjnych i znaczne obniżenie kosztów powtarzalnych szkoleń jest szczególnie widoczne, gdy w firmie występuje:

 • duża rotacja pracowników;
 • częsta rekrutacja nowych pracowników;
 • organizacja szkoleń dla nowych klientów;

5. Automatyczne raportowanie wyników szkolenia.

Jeśli dla prawidłowego działania firmy lub kluczowych procedur, istotne jest efektywne szkolenie pracowników, przydatne są raporty umożliwiające:

 • monitoring przebiegu i wyników szkolenia;
 • wykorzystanie informacji zwrotnych do aktualizacji treści lub modyfikacji formy szkolenia w zależności od osiągniętych wyników.

6. Stabilny poziom i zawartość merytoryczna szkolenia.

Elektroniczna forma szkolenia umożliwia kontrolę nad aktualizacją zawartości kursu oraz uniezależnienie przebiegu szkoleń od wielu czynników losowych, takich jak:

 • dyspozycja wykładowcy,;
 • interakcje w grupie;
 • problemy logistyczne.

7. Efektywne zarządzania szkoleniami:

 • uniknięcie ciągłego angażowania zasobów i nadzoru nad organizacją powtarzalnych szkoleń;
 • możliwość wykorzystania raportów do optymalizacji strategii szkoleń i zaprojektowania różnych wariantów ścieżek rozwoju zawodowego;
 • możliwość indywidualnego wyboru ścieżek rozwoju przez pracowników..

autor: ma na zlecenie Cyfrada.pl

  Udostępnij