Komunikacja z klientem – trendy w mediach elektronicznych


Najpopularniejsze sposoby komunikacji elektronicznej

Komunikacja przedsiębiorcy z klientem służy nie tylko skutecznej sprzedaży produktu ale – przede wszystkim - budowaniu długotrwałych relacji opartych na zaufaniu.

Wśród wielu form kontaktu (bezpośrednie spotkania, rozmowy telefoniczne, sms-y, komunikatory, poczta elektroniczna, media społecznościowe) coraz większe znaczenie mają technologie i narzędzia elektroniczne.

Kanały najczęściej wykorzystywane do elektronicznej komunikacji z klientem to:

 • mailing;
 • media społecznościowe;
 • komunikatory;
 • publikacja kontentuzawierającego poszukiwane treści (raporty, poradniki, artykuły, filmy, nagrania, prezentacje);
 • webinary;
 • e-learning.

Dominujące trendy

Wiodącą grupą wśród użytkowników komunikacji elektronicznej są osoby poniżej 40 roku życia, ale gotowość do korzystania z różnorodnych kanałów komunikacyjnych systematycznie wzrasta w każdej grupie wiekowej.

Klienci oczekują osobistego traktowania, stałej dostępności i rzetelności informacji. W komunikacji kanałami elektronicznymi na pierwszy plan wybijają się trendy:

 • personifikacja przekazu – osobiste traktowanie klienta;
 • korzystanie z wielu kanałów komunikacji;
 • ciągła dostępność informacji;
 • spójny przekaz w różnych kanałach;
 • dostarczanie poszukiwanych treści (content marketing);
 • wizualizacja treści.

Wśród wymienionych trendów, coraz większe znaczenie zyskuje personifikacja kontaktów z klientami, którzy oczekują osobistego traktowania przez przedsiębiorcę lub oferenta usług. Spełnienie tych oczekiwań jest możliwe nawet w zautomatyzowanym procesie komunikacji marketingowej.

Kluczową rolę pełnią narzędzia do zbierania danych o klientach oraz historii kontaktów, zainteresowań i dokonanych zakupów. Na podstawie zebranych danych można dywersyfikować nie tylko ofertę, ale treść przekazu i przebieg kampanii informacyjnej.

Równowaga przekazu i ochrona danych osobowych

Niezależnie od wsparcia ze strony technologii, o powodzeniu budowy relacji z klientem decyduje przemyślana strategia komunikacji i zachowanie równowagi między dostarczaniem wartości a sprzedażą.

Gromadząc dane o klientach przydatne w procesie komunikacji należy pamiętać, że ich przechowywanie pociąga za sobą konieczność stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

autor: ma na zlecenie Cyfrada.pl

  Udostępnij